Organisatie advies, Strategische procesbegeleiding en opleidingen West-Friesland
Naam
Vul hier uw naam in
Organisatie
Vul hier de naam van uw organisatie in
E-mailadres
Vul hier uw eigen email adres in waar de Strategie Express Service naar toe gestuurd kan worden
Adres
Geen verplicht veld
Woonplaats
Geen verplicht veld
Land
Geen verplicht veld
Telefoonnummer
Geen verplicht veld
Opmerkingen
U kunt hier uw vragen, opmerkingen of suggesties kwijt
Stuur ook aan email -adres
Een exemplaar van de Strategie Express Service wordt ook aan uw kennis doorgestuurd.
Vul onderstaande captcha in.
Dit is een verplicht veld
Taal
Van inspiratie tot hands on

  • “A well designed organization is not a stable solution to archieve but a development process to keep active” (Starbuck en Nystrom)

  • “Een onderneming die niets anders voortbrengt dan geld is een armzalig soort  van organisatie” (Henry Ford)

  • “Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn” (Albert Einstein)

  • “Wil je iemand echt een dienst bewijzen, dan help je haar of hem zichzelf te helpen” (Kets de Vries)

  • “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” (Zuid Afrikaans gezegde)

  • “Dingen veranderen voortdurend. Waardeer het verleden, kijk uit naar de toekomst. Leef in het nu“ (David Baird)

  • “Zelfs een weg van duizend mijl begint met één enkele stap” (Oosterse wijsheid)

  Abonneren

  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Strategie Express Service
  Twitter
  Taal/language/Sprache
  Perspectief op maatschappelijke en organisatorische vraagstukken

  Uw organisatie is gericht om antwoorden te geven op relevante maatschappelijke vraagstukken. Continuiteit en ontwikkeling van de organisatie zijn dus essentieel. Dit leidt tot waarde voor uw klanten en rendement voor uw organisatie. Samenhang, strategie en samenwerken zijn de sleutels. Wij (ik, partner en netwerk) begeleiden u door strategisch advies, onderzoek, toezicht en training passend bij uw organisatie.   

  Missie
  Aanpak
  Specialisme
  Kernwaarde

  Missie

  Ik wil organisaties en mensen in staat stellen hun eigen ontwikkeling en doelstellingen in samenhang te realiseren. Wij doen dit voor klanten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.

  Aanpak

  Wij richten ons op de kernvraagstukken van uw organisatie. Onze aanpak is professioneel en efficiƫnt. Wij werken gefaseerd en zetten de kracht van het toezichtsorgaan,bestuur,management en medewerkers in. Wij belichten uw organisatie vanuit relevante invalshoeken.

  Specialisme

  Onze specialiteit is maatschappelijke vraagstukken te verbinden met beleid en organisatie. Van organisatiefilosofie tot implementatie, van cultuur tot structuur en van eigenheid tot samenwerking met andere organisaties. Deze aspecten van de organisatie pakken wij in samenhang op.

  Kernwaarde

  Onafhankelijkheid, betrokkenheid en rechtvaardigheid zijn mijn kernwaarden. Kwaliteit is daarom ons visitekaartje. We werken kundig en respectvol en gaan voor het beoogde effect. We werken ethisch vanuit de 7 deugden.  Ervaringen van klanten

  Niek Wijmenga, Onderzoeker Rekenkamercommissie Purmerend 

   "Henk Wokke heeft de auditcommissie van de gemeente Purmerend uitstekend begeleid bij de evaluatie van de jaarstukken. Als extern expert heeft hij bij dit onderzoek advies gegeven en een inhoudelijk sterke bijdrage geleverd aan de evaluatie. De evaluatie heeft geleid tot flink wat verbeteren. De jaarstukken zijn dit jaar razendsnel vastgesteld."

  Reacties

  Ofra Carmi, coördinator MEC De Witte Schuur, Enkhuizen


  "Het was een goede sessie geweest. Het model (Business Model Canvas) biedt enerzijds een 'kapstok'waarmee we concrete zaken goed bekijken en bespreken en anderzijds een route waarlangs we naar een meer helder en samenhangend toekomstbeeld komen. Langs deze weg mijn dank voor je inspanning en prettige begeleiding."


  Reacties

  Niko Dol, bestuurslid MEC De Witte Schuur, Enkhuizen

  "Wij hebben het gesprek als zeer positief ervaren; positief, omdat Henk de kunde heeft om ons aan het denken te zetten, de vanzelfsprekendheden te verlaten en echt na te denken over alles wat eerst zo gewoon was. Nieuw beleid, daarvoor moet het Canvas model de basis zijn. En door de inbreng, vraagstelling, de heldere uiteenzetting van Henk is het model ook gevuld en zijn ook nieuwe invalshoeken 'gevonden'/ontstaan. Het leverde mooie gesprekken op, discussie waaruit nieuwe inzichten ontstonden, maar zeker ook een basis om weer samen verder te kunnen binnen de organisatie. Nu hebben we zelf de touwtjes in handen om er iets moois van te maken. We gaan ervoor."

   

  Lees meer...

  Christine Woortman, directeur Rentree Reïntegratie (2014)

  "Rentree Reïntegratie staat op een kruispunt van mogelijkheden. Welke strategie is daarbij gewenst, welke competenties zijn nodig en welke structuur past daar het beste bij? Dit alles met het doel: toekomstbestendig zijn. Deze onderwerpen hebben wij de afgelopen 3 maanden onder de deskundige begeleiding van Henk Wokke bestudeerd, besproken en tot een toegankelijk plan gemaakt. Henk maakte voor ons de materie waarmee we niet dagelijks mee bezig zijn, goed begrijpbaar, hanteerbaar en werkbaar. We kijken zeer positief terug op onze sessies en het resultaat dat het heeft opgeleverd."

   

  Lees meer...

  Mirjam Giesbers, directeur Particulieren Rabobank Uden Veghel

  "Henk Wokke heeft de rol van procesbegeleider vervult bij het opstellen van het strategisch kader van onze bank. Hij heeft op basis van het CANVAS-model de directie meegenomen in de strategie, samen met de marketeer de markt samengevat en  het uiteindelijke strategische plan en de onderliggende afdelingsplannen beoordeeld. Henk is goed in het stellen van concrete verdiepingsvragen en structuren van het (plannings)proces en de dialoog."

  Lees meer...

  Joris Timmers, senior project manager at Rabobank Development:

  "Henk did a wonderful job in Peru. Besides qualitative good work, he also managed to broaden his scope and was willing to go the extra mile in finishing the job. Henk has an excellent working attitude. Good team work both with Rabobank's experts and with Agrobanco's project team."

  Lees meer...

  Elaine Deege, manager/coördinator Hét Postkantoor

  "Het advies van Henk Wokke hebben wij als kundig en zinvol ervaren. Met een gedegen kennis van zaken en een oprechte interesse in onze organisatie wist hij ons met behulp van een passend model van advies te voorzien op het gebied van doelgroepgericht marketingbeleid. Een frisse visie op ons aanbod en de manier waarop dat naar buiten wordt gebracht heeft ons waardevolle informatie opgeleverd. Met de gegeven tips en voorbeelden kunnen wij ons marketingbeleid zeker verfijnen en uitbreiden."

   

   

   

  Lees meer...

  Marijcke Faas, namens het bestuur van Stichting De Verteltuin

  "Wat een inspirerende bijeenkomst was het gisteren. Ik wil je vooral bedanken voor je eerlijkheid maar ook voor je meedenken, mee fantaseren en meegaan. Er is bij mij veel blijven hangen en Annie heeft ook aantekeningen gemaakt. Ik ben meteen aan de slag gegaan met wat meteen kon. Dank je wel."

   

   

  Lees meer...

  Anne van Leeuwen, Projectleider Pool Zorgvrijwilligers bij Vrijwilligerspunt

  "Henk heeft het team van Vrijwilligerspunt begeleid in het bepalen van onze toekomstvisie, kernwaarden en kernactiviteiten in relatie tot toekomstige verdienmodellen. Ik heb deze sessies als zeer inspirerend ervaren. Ze hebben ons goed inzicht gegeven in waar wij naartoe willen binnen Vrijwilligerspunt en hoe deze weg te bewandelen."

  Reacties

  Esther Zijl, directeur Stichting Forte Kinderopvang (2014), winnaar NHN Business Award

  Als spontane reactie na een van de begeleide dagen per mail ontvangen : "Voor nu wil ik je alvast ontzettend bedanken voor gisteren. We hebben het een hele goede dag gevonden. Ik heb nu helder hoe ik de volgende stappen kan gaan zetten en ook wat daarin (in grote lijnen) van mij en een ieder wordt verwacht.

  Nogmaals ik ben echt heel blij met onze samenwerking!!!"

  Lees meer...

  Jan Leijten, directeur Bedrijfsmanagement Rabobank Uden Veghel

  "Henk Wokke is een betrokken adviseur en begeleider geweest in het beleidsplanningsproces binnen onze bank. Hij heeft een prima inzicht, en overzicht, bij het proces van beleidsplanning. Zijn gestructureerde aanpak heeft bijgedragen aan het resultaat; een strategisch plan 2014-2016 dat past bij onze bank en haar ambitie om 'betrokken tot in de kern' te zijn."

   

   

  Lees meer...

  Christine Woortman, Directeur Rentree Reintegratie:

  "Henk heeft ons afgelopen jaar (2012) deskundig bijgestaan bij het moderniseren en beter leesbaar maken van ons beleidsplan en begroting. Zijn heldere kijk op welke onderwerpen bestuurders belangrijk vinden en hoe die bondig te formuleren, heeft ons beleidsplan een moderne en frisse uitstraling gegeven. Een eyeopener was zijn format "dashboard", waarbij op 1 A4tje onze plannen en financiele onderbouwing zichtbaar werd."

  Lees meer...

  De heer E.J.J. Jansen, directievoorzitter Rabobank HGWZ en de heer M.A. Boven vonden uitgesproken goed aan het resultaat:

  "Allereerst de combinatie tussen het vormgeven van de strategische koers en teambuildingsaspecten. Verder is het resultaat zeer bruikbaar geweest bij het definitief vormgeven van onze beleidsdocumenten. Ook de pragmatische benadering en het inspelen op de actualiteit vonden we zeer goed in de samenwerking. Veranderkundig was sterk de afwisseling tussen diverse werkvormen"

  Lees meer...

  De heer J. Smit, directievoorzitter Rabobank Noordoost-Veluwe:

  "Uitgesproken goed is het stimuleren van participatie door alle leidinggevenden en het gevoel voor de ontwikkelingen in mijn markt/omgeving"

  Lees meer...

  De heer Tran Phuong, senior Executive Vice President of Bank for Investment and Development of Vietnam:

  “BIDV corporate plan department’s staff have worked with Mr.Henk Wokke and other members of RIAS consultancy team in a period of 6 months. The objective of our project is to build business strategy for BIDV, in particular retail banking strategy and accounting done by the types of products and groups of customers. By introducing practical experiences at Rabobank to BIDV, Mr. Henk have discussed and consulted different divisions at BIDV and organized some very good training sessions. He has brought BIDV new knowledge and models such as new point of view on retail banking, activity-based costing, technology requirements.

  In summary, the project’s overall performance and quality of work are evaluated as follows:

  • Rating: Outstanding
  • Comments: He did an excellent job at BIDV in role of advisor to the BoD to decide business strategy of the Bank.

  I would like to send him and the project team sincere thanks for our very good cooperation.”

  Lees meer...

  Jan Brandsma, manager Control Rabobank de Stellingwerven (2011) over de Leergang Impact voor controllers:

   ‘Door Henk is voor ons een training op maat gemaakt met als doelstelling het verhogen van de impact en advieskracht van onze proces- en business controllers. Aan de maatwerkgedachte is ook gedurende de training invulling gegeven wat de effectiviteit zeker ten goede is gekomen. De training is gegeven in een door de trainers gecreëerde ontspannen sfeer van respect en vertrouwen. Dit heeft geresulteerd in enthousiasme bij de deelnemer, forse stappen in persoonlijke ontwikkeling en resultaten die de verwachtingen hebben overtroffen.’

  Lees meer over de Leergang

  Uit ontvangen brief van Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, divisie IV&T, van P.J. Rosenkrantz,manager Unit Meldkamer Systemen a.i.

  "Samen met de heer M. van der Grind van vtsPN onderzocht u de ontwikkelingsfase van de organisatie van Directie Mobiele Diensten . Ik wil u hartelijk danken voor dit onderzoek en het rapport. De gegevens waarop u zicht baseert zijn aangedragen door de MT-leden zelf, dus dan kan de door u opgestelde positiebepaling geen verrassing zijn was aanvankelijk mijn gedachte. Toch hebben de verbanden die worden gelegd en de conclusies die u trekt ons inzicht vergroot. Ook hebt u een aantal nuttige suggesties gedaan m.b.t. waar en hoe de organisatie zich gestaag nog beter en verder kan ontwikkelen. Nogmaals mijn dank en waardering."

  De heer R. de Ruiter, hoofd Auditdienst van het COA :

  “ Ik ben vooral enthousiast over de wijze waarop Henk zijn coachende en procesbegeleidende rol heeft opgepakt. De afsluitende tweedaagse heeft bij het team de voor de verandering noodzakelijke energie losgemaakt. En dat is mede te danken aan Henk zijn toewijding en empathisch vermogen.”

  Lees meer...

  R.de Ruiter, hoofd auditdienst COA:

  " De afgesproken taken zijn door een gedreven inzet tot tevredenheid ingevuld. Ik ben vooral enthousiast over de wijze waarop Henk zijn coachende en procesbegeleidende rol heeft opgepakt."

   

   

  Lees meer...

  De heer G. Heida, waarnemend sectorhoofd Stadsontwikkeling, gemeente Alkmaar:

  "Henk Wokke koppelde in dit project een scherp analytisch inzicht aan een pragmatische aanpak. Daarbij legde hij makkelijk contact met de betrokken medewerkers en leidinggevenden. Dat leidde tot een voor de sector zeer bruikbaar resultaat."

   

  Lees meer...